Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-
Stort utvalgt | Rask levering | Fri frakt over 999,-(ikke møbler)

Salgsbetingelser

Innholdsfortegnelse:

1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning
 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger
Dorothea.no
Verpetveien 56, 1540 Vestby
Mail: webshop@dorothea.no
Telefonnummer: 966 20 544
Organisasjonsnummer: 963 390 564


Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

3. Priser

Alle priser oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for varene vil fremkomme før bestilling og eventuelle fraktkostnader vil fremkomme før handelen er fullført.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når Dorothea.no har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig på e-post til webshop@dorothea.no.

 

6. Betaling

Dorothea.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.
Dorothea.no godtar betalingskortene VISA og Mastercard som betaling. Kjøpesummen blir i første omgang reservert på kortet ved bestilling og trukket når varene blir sendt fra vårt lager. Dersom reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil i tilfelle motta informasjon om dette.

Beløpet blir trukket i sin helhet fra konto når varene er sendt fra vårt lager i Vestby. Dersom varene blir levert som del leveranser belaster vi kortet kun for de varene som sendes. Er det flere del leveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første sending.

Dersom det går lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det være at banken fjerner reservasjonen som er gjort på kortet ditt. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, vil vi kansellere hele eller deler av ordren.

 

7. Levering m.v.

Levering av varen fra Dorothea.no til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge
for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på
egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med
mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Dersom du ønsker å hente varen på vårt lager i Vestby, kan dette gjøres mandag-fredag, mellom 09:00 og 15:00 etter din order er blitt oppdatert til "Varen er klar for henting". Dette skjer normalt senest i løpet av påfølgende virkedag etter vi har mottatt din bestilling. Som et utgangspunkt vil varer som skal sendes som pakkepost bli ekspedert og sendt senest påfølgende virkedage fra bestillingen er mottatt.

Dersom du ikke henter pakken på ditt lokale postkontor innen 14. dager, vil pakken bli returnert til vårt lager i Vestby. Du vil da som kunde måtte dekke den reelle returkostnaden + 200 kr for andre omkostninger. Returkostnaden + 200 kroner blir fratrukket ditt tidligere innbetalte beløp før pengene tilbakebetales. Om du har valgt å betale med faktura eller delbetaling vil fakturabeløpet reduseres til den reelle returfrakten + 200 kr. Eventuelt økes om det originale beløpet er lavere.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett

Som forbruker har du i henhold til Angrerettloven 14 dagers ubetinget angrefrist når du handler på Dorothea.no. Det betyr at du dersom du angrer kjøpet ditt, kan du returnere varen innen 14 dager etter at du mottok den og vil få hele salgssummen refundert. Hele returkostnaden skal, i henhold til Angrerettloven, dekkes av forbrukeren selv. Returfrakt betales av kunden. Vi har en fast fraktkostnad ved retur på 90 kr. Merk at angreretten gjelder kun for forbruker og ikke bedriftskunder. Varen som returneres må være i pakket slik den ble sendt, og i vesentlig samme stand som da du mottok den.

Dorothea.no er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag varen eller henteseddel ble mottatt eller varen er stilt til Dorothea.no sin rådighet.

Fyll ut angreskjemaet og returner dette sammen med varen.  

Varer returneres til: Dorothea As, Stasjonsveien 21, 1550 Hølen

 

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den, gi Dorothea.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes Dorothea.no innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
Meldingen til Dorothea.no eller kredittyter bør være skriftlig (per e-post eller brev).

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom Dorothea.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Dorothea.no.

Oppfyllelse: Dersom Dorothea.no ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra Dorothea.no.

Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Dorothea.no ikke
kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Dorothea.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Dorothea.no oppfyller.

Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Dorothea.no dersom forsinkelsen er vesentlig
eller hvis Dorothea.no ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper, med mindre Dorothea.no har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til Dorothea.no ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og erstatning fra Dorothea.no.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
Dorothea.no retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Dorothea.no kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Dorothea.no
urimelige kostnader.
Dorothea.no skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Dorothea.no kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Dorothea.no tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Dorothea.no sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til Dorothea.no ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
eventuelle garantier stilt av selger.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
skyldes Dorothea.no eller forhold på Dorothea.no side, kan Dorothea.no i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Dorothea.no kan også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte
uavhentede varer.


Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Dorothea.no fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Dorothea.no sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan Dorothea.no heve avtalen. Dorothea.no kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.


Dorothea.no kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Dorothea.no kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Dorothea.no kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
hente ubetalte varer, kan Dorothea.no belaste kjøper med et gebyr på kr 299,- + frakt
tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke Dorothea.no faktiske utlegg for å levere varen
til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 

 

15. Garanti

Garanti som gis av Dorothea.no eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed
ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 12 og 13.

 

16. Personvern og GDPR

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Dorothea.no skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis Dorothea.no vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi
kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal
bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Dorothea.no, for eksempel per telefon eller e-post; webshop@dorothea.no, dersom han eller hun har spørsmål om Dorothea.no bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun
ønsker at Dorothea.no sletter eller endrer personopplysningene.

Personopplysninger gitt av kunden ved kjøp over nett blir brukt av Bring, NETS og/eller Klarna. Bring trenger informasjon for kunne levere pakken til ditt nærmeste Postkontor.

NETS og Klarna  

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Dorothea.no. Dersom minnelig løsning ikke
oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig
fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av
stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

 

Her finner du linker til lovverket som regulerer handel på Dorothea.no:

Forbrukerkjøpsloven

Angrerettloven

Markedsføringsloven

Personopplysningsloven

E-handelsloven

Kredittkjøpsloven